De 2 eerste sessies van dag 1 zijn gescheiden: de deelnemers (1) vanuit de private wereld krijgen een andere inhoudelijke sessie dan de deelnemers vanuit de publieke wereld (2). Dit doen we omdat we uit eigen ervaring weten welke blinde vlekken opgelost moeten worden voor je samen aan oplossingen kunt gaan werken.

13 November 2023

08:45 - 09:30

Inloop en registratie

09:30 - 12:00

Groep 1: Besluitvorming bij een gemeente

Ambtelijk vs.Bestuurlijk, WOO, politiek draagvlak, gang naar een college of raadsbesluit, timing, gemeentelijke afdelingen en samenwerking intern.

Groep 2 (publieke wereld): De techniek van warmte

Hoog, midden of laagtemperatuur; rendementen van verschillende systemen; samenspel van technieken; bronnen en nog veel meer.

12:00 - 13:00

Lunchpauze

13:00 - 15:00

Groep 1: Hoe komen financiële afspraken bij gemeenten tot stand en wat kan je van een gemeente verwachten? Welke risico's liggen er bij wie? Wat kan de gemeente dragen en op welk gebied? Hoe komen afspraken tot stand? Denk aan gemeentelijk vastgoed of afspraken rondom grondzaken. 

Groep 2: De businesscase - financiën Wat zit er allemaal in de business case? Welke investeringen moeten er gedaan worden? Welke (financiële) risico's zijn er voor warmtebedrijven? Hoe vertaalt dit zich in het aanbod dat aan een gemeente gedaan wordt en waar zit de speelruimte nog?

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 17:30

Wetgeving, groep 1 en 2 plenair

Warmtewet (WCW), Wet Gemeentelijke instrumenten Warmtetransitie (WGIW), Omgevingswet, Warmteprogramma. Alles over wetten waarvan je niet wist dat je het moest weten.

17:30 - 18:30

Pauze met warme snack en inchecken

18:30 - 19:15

Inspiratielezing

Een spreker met een verhaal. Hoe is hij in de warmtetransitie verzeild geraakt en wat heeft hij de afgelopen jaren geleerd?

19:15 - 21:00

Diner

14 November 2023

07:00 - 09:15

Ontbijt

09:30 - 11:00

Draagvlak, wat werkt nu echt? Groep 1 en 2 plenair. Vanuit een brede blik krijg je voorbeelden van draagvlak trajecten die wel en soms niet werkten.

11:00 - 11:30

Pauze

 

11:30 - 12:45

De woningcorporaties, groep 1 en 2 plenair. De woningcorporaties zijn de 'startmotor' zegt het Rijk, maar waar heeft de 'startmotor' zelf allemaal mee te maken? DAEB of niet-DAEB, huurrecht, wat mag wel/niet en hoe pakken ze het aan?

12:45 - 13:45

Lunchpauze

13:45 - 15:45

Deep Dive VVE's, groep 1 en 2 plenair. Een spoedcursus VVE's. Wat is er daar anders dan bij grondgebonden woningen en waar loop je tegenaan mbt de warmtetransitie?

15:45 - 16:15

Conclusies en afsluiting door Anne Marie van Osch en Laetitia Ouillet

Powered by
event registration made easy
 event registration made easy