De Warmteklas

Wat is de Warmteklas?

De warmtetransitie is al een tijdje onderweg maar de complexiteit neemt niet af. Een aantal partijen hebben in programma's als PAW of ELENA lessen geleerd en wat wielen uitgevonden. Wij misten een cursus waarin deze wielen met elkaar worden gedeeld.

De Warmteklas is een praktische cursus van 2 dagen, waarin je leert van mensen die in de warmtetransitie actief zijn hoe zij zaken hebben aangepakt, hoe zij problemen hebben geanalyseerd en mogelijk opgelost.

Wij belichten vijf pijlers die onlosmakelijk verbonden zijn bij collectieve warmteprojecten:

 • de business case: 
  wie draagt
  welk financieel risico en hoe kom je tot een betaalbare  propositie voor afnemers?

   
 • de politieke en ambtelijke wereld:
  wanneer kan een besluit door? Wie gaat daar eigenlijk over?

   
 • de wetgeving (en de vele veranderingen die eraan zitten komen)
   
 • de techniek: de keuze voor hoog/midden/laagtemperatuur bijvoorbeeld
   
 • communicatie en participatie en de doelgroepen, want een VvE is écht  geen woningcorporatie

Er is ruimte voor heel veel vragen en voor interactie tussen de deelnemers. Wij blijven namelijk allemaal eten en overnachten op de cursuslocatie. Je bent dus écht even twee dagen alleen maar met warmte bezig. 

 

Voor wie is de Warmteklas?

In de eerste plaats denken wij aan ambtenaren van gemeenten en provincies die met warmtekavels/aanbesteding of uitvoering aan de slag moeten. Maar Rijksambtenaren en beleidmakers willen ook dichterbij de problematiek uit de praktijk komen: dit is een uitgelezen kans.

Voor commerciële bedrijven is het cruciaal dat zij beter begrijp krijgen voor de uitdagingen waar gemeentes voor staan.

Voor beide doelgroepen (publiek en privaat) zijn er aparte sessies in het programma opgenomen. Bijvoorbeeld een module "hoe werkt besluitvorming bij de gemeente" voor warmtebedrijven.

Zo leer je elkaars taal spreken!

Powered by
event registration made easy
 event registration made easy