De 2 eerste sessies van dag 1 zijn gescheiden: de deelnemers (A) vanuit de publieke wereld krijgen een andere inhoudelijke sessie dan de deelnemers vanuit de private wereld (B). Dit doen we omdat we uit eigen ervaring weten welke blinde vlekken opgelost moeten worden voor je samen aan oplossingen kunt gaan werken.

07 June 2023

09:00 - 09:30

Koffie en inloop

09:30 - 11:45

Groep A: De techniek van warmte

- Hoog/laagtemperatuur; rendementen, technieken, SDE++, stappen naar aardgasvrij, aansluitovereenkomst, enz

 

Groep B: Besluitvorming bij een gemeente

- Ambtelijk/bestuurlijk, WOO, Politiek draagvlak, gang naar een college of raadsbesluit, timing, gemeentelijke afdelingen en samenwerking intern

11:45 - 12:30

Lunch

12:30 - 14:00

De businesscase/ financiën

Groep A: Hoe kom je tot een betaalbaar aanbod aan de wijk? Welke knoppen zijn er voor de BAK? Voorbeelden en geleerde lessen. 

Groep B: Welke risico's liggen er bij wie? Wat kan de gemeente dragen? Hoe komen afspraken tot stand? Denk aan gemeentelijk vastgoed of afspraken rondom grondzaken.

14:00 - 14:15

Pauze

14:15 - 16:00

De afnemers: van doelgroepenbeleid naar collectief beleid. Elke doelgroep kent een eigen traject, subsidievoorwaarden, investeringsuitgangspunt en financieringsmogelijkheden. Hoe maak je alsnog een aanbod voor allen?

Groep A&B gezamenlijk

16:00 - 16:30

Pauze

16:30 - 17:15

Ruimte voor vragen/reflecties

18:30 - 19:15

Inspiratielezing met een drankje

Een project uit de praktijk met de nodige strubbelingen maar waar sprake is van succes. 

19:15 - 21:00

Diner

08 June 2023

09:00 - 11:30

Wetgeving: WCW, WGIW, WIS, en andere aanpassingen voor bijv. Woningcorporaties en VvE's.

Deepdive in de problematiek rondom VvE's. Wat is er daar anders dan bij grondgebonden woningen?

Welke wetgeving krijg je mee te maken en welke onverwachte effecten zijn er?

Groep A&B gezamenlijk

11:30 - 12:30

Lunch

12:30 - 14:30

Draagvlak: Wat werkt nou écht? 

Koppelkansen, manieren om met de wijk echt in gesprek te gaan, communiceren vanuit project en vanuit de verschillende partners.

Groep A&B

 

14:30 - 15:00

Conclusies en ruimte voor vragen

Powered by
event registration made easy
 event registration made easy